اعمال جراحی عروق کرونر

خوشبختانه، تقریباً تمام اعمال جراحی قلب رایج در مراکز پیشرفته دنیا در این مرکز انجام می‌شود.

متداول‌ترین این اعمال، بای‌پس عروق کرونر (CABG) می‌باشد. اما این مرکز به دلیل انجام سایر اعمال پیشرفته قلب نیز در کشور کاملاً شناخته شده است.

در عمل CABG، رگ‌های کرونر که وظیفه خون‌رسانی به قلب را به عهده دارند، به علت گرفتگی و تنگی توسط رگ‌های دیگری بای‌پاس یا جایگزین می‌گردند. رگ‌های جدید جایگزین ممکن است سیاهرگ‌های پا (ساق)، سرخرگ‌های سینه‌ای و سرخرگ دست باشند. استفاده بیشتر از سرخرگ‌ها با طول عمر بیشتر گرافت‌ها یا پیوندهای جدید همراه است. لذا در بسیاری از بیماران با شرایط خاص آناتومیک می‌توان از متد تمام شریانی یا تمام سرخرگی استفاده نمود، که به نسبت متد رایج، پیچیده‌تر بوده ولی در دراز مدت با نتایج بهتری همراه است.

coroner