(Congenital) اعمال جراحی قلب مادر زادی

این مرکز از شناخته شده ترین و پیشرفته ترین مراکز جراحی قلب در زمینه انجام اعمال قلبی مادر زادی روی نوزادان و کودکان می باشد. انجام اعمال قلبی مادر زادی معمولا بسیار پیچیده و متنوع بوده و نیاز به تخصص و تجربه فراوان جراح و تیم جراحی و بیهوشی و نیز مراقبت‌های سنگین و تخصصی پس از عمل در ICU دارند.

خوشبختانه هر دو مرکز شهید فقیهی و دنا در طول سالیان تجربه و تخصص لازم در زمینه انجام این اعمال را بدست آورده و در حال حاضر پاسخگوی بیمارانی هستند که از نقاط مختلف کشور جهت این اعمال معرفی می شوند.

ترمیم سوراخ بین دهلیزی با جابه جایی وریدهای ریوی به روش کم تهاجمی