اعمال جراحی آنوریزم‌(Aneurysm)

اعمال جراحی روی عروق بزرگ بدن بویژه شریان آئورت معمولا از پیچیدگی های خاص برخوردار بوده و وجود تخصص و امکانات ویژه جهت انجام این اعمال ضروری است.

لذا انجام این اعمال نیز معمولا به مراکز اصلی و بزرگ و فوق تخصصی جراحی قلب محدود می شود که در این زمینه نیز تیم جراحی دکتر امیرغفران و مراکز نمازی، فقیهی و دنا قادر به انجام سنگین ترین اعمال از این نوع بوده و این اعمال به صورت مکرر توسط این تیم انجام می پذیرد و خوشبختانه با بهره گیری از آخرین پیشرفتها و امکانات لازم، با نتایج بسیار خوبی نیز همراه می باشد.