اعمال جراحی عروق کرونر

خوشبختانه تقریبا تمام اعمال جراحی قلب رایج در مراکز پیشرفته دنیا در این مرکز انجام می شود.

متداولترین این اعمال بای پس عروق کرونر (CABG) می باشد.اما این مرکز به دلیل انجام سایر اعمال پیشرفته قلب نیز در کشور کاملا شناخته شده است.

در عمل CABG رگهای کرونر که وظیفه خون رسانی به قلب را به عهده دارند ، به علت گرفتگی و تنگی توسط رگهای دیگری بای پاس یا جایگزین می گردند. رگهای جدید جایگزین ممکن است سیاهرگهای پا( ساق )، سرخرگهای سینه ای و سرخرگ دست باشند. استفاده بیشتر از سرخرگها با طول عمر بیشتر گرافتها یا پیوندهای جدید همراه است.لذا در بسیاری از بیماران با شرایط خاص آناتومیک می توان از متد تمام شریانی یا تمام سرخرگی استفاده نمود، که به نسبت متد رایج، پیچیده تر بوده ولی در دراز مدت با نتایج بهتری همراه است.

عمل بای پس عروق کرونر به روش تمام شریانی :

updated :2012