اعمال جراحی آنوریسم

اعمال جراحی روی عروق بزرگ بدن بویژه شریان آئورت معمولا از پیچیدگی های خاص برخوردار بوده و وجود تخصص و امکانات ویژه جهت انجام این اعمال ضروری است .

لذا انجام این اعمال نیز معمولا به مراکز اصلی وو بزرگ و فوق تخصصی جراحی قلب محدود می شود که در این زمینه نیز تیم جراحی دکتر امیرغفران و مراکز نمازی ، فقیهی و دنا قادر به انجام سنگین ترین اعمال از این نوع بوده و این اعمال به صورت مکرر توسط این تیم انجام می پذیرد و خوشبختانه بابهره گیری از آخرین پیشرفتها و امکانات لازم ، با نتایج بسیار خوبی نیز همراه می باشد.